umów się na wizytę

+48 33 858 27 70
+48 602 794 113

 • pl
 • en
 • de
 • sk

Rentgenodiagnostyka i Tomografia stomatologiczna 3D

W naszych gabinetach stomatologicznych szczególny nacisk kładziemy na szczegółowe i precyzyjne diagnozowanie przed rozpoczęciem leczenia jak i w jego trakcie. Pozwala nam na to nowocześnie wyposażona Pracownia RTG oraz Tomografii Komputerowej 3D.

Zdjęcia cyfrowe 2D

Zdjęcie pantomograficzne 2D to najczęściej pierwszy krok w przypadku diagnozowania. Dostarcza wielu wstępnych, ogólnych informacji. Zdjęcia takie wykonujemy na wysokiej klasy cyfrowym aparacie System Kodak 9000.

1System Kodak 9000 dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz bezpieczeństwo pacjenta. Aparat ten uwzględnia odmienność budowy morfologicznej oraz wady zgryzu pacjentów dzięki czemu zmniejsza ilość artefaktów i kompensuje cienie kręgosłupa. Wykonane zdjęcie może być zapisane na zewnętrznym nośniku wraz z oprogramowaniem Kodak umożliwiającym lekarzowi obróbkę zdjęcia i bardziej szczegółową diagnozę.

2System Kodak 9000, prócz standardowych cyfrowych zdjęć pantomograficznych, pozwala nam wykonywać cyfrowe zdjęcia:

 • pantomograficzne dziecka (w trybie pediatrycznym)
 • pantomograficzne segmetowe (obrazujące wybrany obszar)
 • stawów skroniowo-żuchwowych (w dwóch pozycjach)
 • zatok szczękowych

Tomografia Komputerowa

Obrazowanie 3D to badanie umożliwiające analizę anatomicznych trójwymiarowych zdjęć bezpośrednio na ekranie komputera, jest rozszerzeniem tradycyjnych zdjęć 2D.

3Za pomocą System Kodak 9000 3D wykonujemy trójwymiarowe zdjęcia wycinkowe (fragment szczęki lub żuchwy), które pozwalają znacznie szczegółowiej diagnozować struktury zębowe oraz zmiany patologiczne.

Takie zdjęcia mają szczególne zastosowanie w nowoczesnej endodoncji gdyż:

4

 • umożliwiają szczegółową analizę anatomii korzenia(zagięcie, długość, liczba korzeni, pęknięcia)
 • pozwalają ustalić przyczyny niepowodzenia leczenia endodontycznego
 • określają szczegóły anatomiczne zadanego obszaru (w przekrojach według 3 osi)

Za pomocą aparatu możemy uzyskać również trójwymiarowe obrazowanie całej szczęki lub żuchwy. Badania takie jest niezwykle istotne dla rozległych zabiegów chirurgicznych i implantologicznych gdyż pozwala na:
5

 • precyzyjną ocenę ilości i jakości struktury kostnej
 • określanie i zaznaczanie newralgicznych struktur anatomicznych (kanał żuchwowy, zatoka)
 • wykonywanie dokładnych pomiarów
 • pracę w skali 1:1
 • planowanie zabiegów implantologicznych (dokładne oznaczenie miejsca wszczepu za pomocą oprogramowania)
 • kontrolę osteointegracji po zabiegu

Zdjęcia Pantomograficzne i Cefalometryczne analogowe

W Pracowni wykonujemy również analogowe zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne (wykonywane w celach ortodontycznych) – na kliszach filmowych za pomocą aparatu Planmeca Proline EC.

6Aparat, prócz standardowych zdjęć panoramicznych, umożliwia wykonanie zdjęć:

 • pantomograficznych dziecka (w trybie pediatrycznym)
 • pantomograficznych segmetowych (obrazujące wybrany obszar)
 • zatok (w celach laryngologicznych)

Zdjęcia punktowe analogowe

7Pracownia wyposażona jest również w aparat Heliodent Plus niemieckiej firmy Sirona, który wykonuje wewnątrzustne analogowe zdjęcia RTG pojedynczych zębów. Zdjęcia wykonywane są na kliszy filmowej.

Na potrzeby lekarzy stomatologów, ortodontów, chirurgów twarzowo-szczękowych i laryngologów     z poza Gabinetów Lekarskich S-Medi nasza pracownia wykonuje zdjęcia analogowe, cyfrowe oraz tomografię komputerową na podstawie skierowania lekarskiego.

Cennik

RTG pantomograficzne cyfrowe (na CD) 60 PLN
RTG pantomograficzne (na kliszy) 50 PLN
RTG cefalometryczne (na kliszy) 50 PLN
RTG zatok (na kliszy) 50 PLN
RTG zęba (na kliszy) 20 PLN
Tomografia komputerowa 3D wycinkowa (na CD) 130 PLN
Tomografia komputerowa 3D szczęki lub żuchwy (na CD) 200 PLN
Tomografia komputerowa 3D szczęki i żuchwy (na CD) 300 PLN